Velkommen til Queer Hangout!

Queer Hangout er en møteplass for skeive voksne i Drammen, og en frivillig organisasjon som møtes to ganger i måneden. Vi har også en egen facebookgruppe hvor folk kan legge ut egne aktiviteter, som bursdager, juleverksted, skogsturer eller frokost på 17.mai.

Queer Hangout er ikke bare en vennegjeng, men også en gruppe aktivister som jobber mot ensomhet i det skeive miljøet. Blant annet er mange funksjonshemmede utelatt av det skeive miljøet pga. manglende tilrettelegging. Vi har derfor bygget en egen rullestolrampe, ordnet stillerom og valgt tilrettelagte lokaler, sånn at funksjonshemmede kan bli med i Queer Hangout på lik linje som alle andre. Vi samarbeider med hvert medlem og relevante organisasjoner, sånn at vi får gjort ting riktig.

Trykk her for å lære mer om våre mål og hvordan du kan hjelpe!

En frokost på 17.mai, innendørs i en leilighet. 2 personer ser på hverandre og ler, med et glass champagne i hånden. Første personen er i en fin dress, den andre er i samekofte. Det er salat og brødmat over bordet, med 17.mai pynt som små norske flagg
Foto av Leona Imperatori